Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

  

 

UWAGA!
AKTUALNOŚCI ZOSTAŁY PRZENIESIONE
NA STRONĘ CENTRUM EDUKACJI MONTESSORI

PRZEJDŹ NA STRONĘ

 

 
8 Marca - poziom II, III, IV

8 Marca - poziom II, III, IV

8 marca roz­po­czął się w naszej szkole miłym akcen­tem w postaci kwia­tów oraz drob­nych upo­min­ków od chłop­ców tych mło­dych i tych nieco star­szych :)

ZOBACZ WIĘCEJ

Udział w Targach - Check IT Junior'19

Udział w Targach - Check IT Junior'19

W dniu 5 marca ucznio­wie Poziomu III i IV wraz z wycho­waw­cami brali udział w tar­gach „Chec­kIT Junior’19”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Lekcja biologii – poziom III

Lekcja biologii – poziom III

Temat: Budowa i różnorodność grzybów. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Z wizytą w Bullerbyn - poziom II

Z wizytą w Bullerbyn - poziom II

"Dzieci z Bul­ler­byn” to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści szwedz­kiej pisarki Astrid Lind­gren.

ZOBACZ WIĘCEJ

Labirynt wyobraźni

Labirynt wyobraźni

Poziom II odwiedził Galerię Labirynt. 

ZOBACZ WIĘCEJ

W poszukiwaniu wiosny

W poszukiwaniu wiosny

W dniu 27.02. uczniowie z poziomu III korzystając z ładnej pogody wybrali się na spacer w poszukiwaniu wiosny.

ZOBACZ WIĘCEJ

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele, zdrowy duch” – powiedział kiedyś rzymski poeta Juwenalis. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia plastyczne – poziom III

Zajęcia plastyczne – poziom III

02.02.2019r. podczas zajęć plastycznych, uczniowie mogli przenieść się na chwilę w czasie do Starożytnej Grecji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe, które prowadzi native speaker. 

ZOBACZ WIĘCEJ

1 2 3 4 5
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ