Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

  

„Jedna Brama – Dwa Święta” pro­jekt edu­ka­cyjny poziomu III

„Jedna Brama – Dwa Święta” pro­jekt edu­ka­cyjny poziomu III

W dniu 4.12. ucznio­wie III Poziomu wybrali się do Teatru NN na pro­jekt edu­ka­cyjny „Jedna Brama – Dwa Święta”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zabawa Andrzej­kowa poziomu IV

Zabawa Andrzej­kowa poziomu IV

Zabawa Andrzej­kowa dla uczniów naszej szkoły poka­zała jak wspa­niale nasi ucznio­wie potra­fią razem się bawić. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty komiksowe

Warsztaty komiksowe

Warsztaty komiksowe na których gościliśmy HUBERTA RONKA – znanego artystę, rysownika, twórcę komiksów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty z kaligrafii

Warsztaty z kaligrafii

Uczniowie II oraz III poziomu naukę pięknego pisania rozpoczęli od warsztatów kaligraficznych...

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty edukacyjne „zGrupowani”

Warsztaty edukacyjne „zGrupowani”

W dniu 27.11. uczniowie III poziomu brali udział w warsztatach integracyjnych „zGrupowani”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia z plastyki na poziomie III

Zajęcia z plastyki na poziomie III

Twórcze lekcje plastyki. Pani Iza doskonale wie jak zachęcić nas do pracy na lekcjach plastyki oraz rozwinąć nasze ukryte, artystyczne talenty. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Lekcje biologii na poziomie III

Lekcje biologii na poziomie III

Lekcje biologii są naprawdę bardzo ciekawe i twórcze, najpierw obserwujemy komórki przez mikroskop, a następnie staramy się je odtworzyć. Prawda, że fajnie nam wyszło?

ZOBACZ WIĘCEJ

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, p. Lana przeprowadziła warsztatyo tolerancji. Uczniowie III Poziomu pracowali w grupach chłopcy vs dziewczynki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

15 listopada miało miejsce podsumowanie dwóch projektów edukacyjnych: teatralno-humanistycznego oraz artystycznego. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Obchody 100-lecia Niepodległości

Obchody 100-lecia Niepodległości

„By budo­wać swoją przy­szłość trzeba widzieć skąd się wyszło” tymi sło­wami roz­po­czę­li­śmy obchody 100-lecia Odzy­ska­nia Nie­po­dle­gło­ści. 

ZOBACZ WIĘCEJ

2 3 4 5 6
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ