Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Zaję­cia świe­tli­cowe

 

Zaję­cia świe­tli­cowe, które pro­wa­dzi native spe­aker. Dużo kon­cen­tra­cji, dużo rado­ści, duże karty, język angiel­ski w prak­tyce przy okazji.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ