Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Pro­jekt arty­styczno-teatralny - poziom 3

 

W dniu 21.01. ocho­czo pra­co­wa­li­śmy na zaję­ciach pro­jektu edu­ka­cyj­nego, arty­styczno-teatral­nego, który pro­wa­dzony jest pod czuj­nym okiem p. Oleny i p. Mar­tyny. Jak widać praca wre! Już za kilka dni wer­ni­saż naszych prac.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ